Målsättning

Jag har som mål att föda upp hundar med god mentalitet, funktion och hälsa. Exteriört ska de vara rastypiska och variationen i färg ska behållas. Jag väljer ut mentalt stabila, trygga hundar som har förmågan att växla upp vid arbete. Dels ska de ha en självständighet men också en god förmåga att söka kontakt och samarbeta med sin ägare. Jag vill att hundarna ska fungera på ett lätt sätt i vardagen och i sociala sammanhang. 

Jag eftersträvar uppfödning av sunda hundar med god led- och armbågsstatus, friska ögon och genetiskt inte bär vidare sjukdomar i rasen. Jag lägger stor vikt vid att göra en korrekt avelsutvärdering och uppföljning av mina kullar. Utvärderingen sker genom mentalbeskrivning, hälsoundersökningar och meriter på utställningar och tävling.  

Min önskan är att ha god kontakt med mina valpköpare, för att på så vis kunna avgöra om avkommorna har de kvaliteter/egenskaper som jag eftersträvar. Jag har en önskan att valpköpare väljer att göra höftleds- och armbågsröntgen, ögonlysning, gentestning för sjukdomarna prcd-PRA och Pompes. Med BPH (beteende och personlighetsbeskrivning) kan jag som uppfödare uppmärksamma på de hundar som utmärker sig och har de egenskaper som stämmer med rasen, så att mentaliteten kan bevaras eller kanske förbättras. Riktningen är inställd på sunda, harmoniska hundar med mentalitet och exteriör som möjliggör långa, friska och glada hundliv.